Panel nástrojů pro slabozraké

Odbor šlechtění a pěstebních technologií 053

Průhonice

Zaměření a popis činnosti

Odbor šlechtění a pěstebních technologií se zabývá udržovacím šlechtěním odrůd květin a okrasných dřevin, šlechtěním vybraných druhů a výzkumem efektivních metod množení a pěstování rostlin. Tyto metody jsou následně využívány ve výrobní sféře pro tržní produkci okrasných rostlin, pro zachování cenných dřevin historických zahrad a parků, ostatních památek zahradní architektury a památných stromů a též pro zkvalitnění ochrany ohrožených taxonů a podporu jejich návratu do vhodných přírodních podmínek. Odbor je zapojen do Národního programu konzervace a využití genetických zdrojů rostlin a agro-biodiverzity, kde zajišťuje konzervaci a využití genofondu okrasných rostlin.

Výzkumná témata:

Aktuality

Vedoucí odboru

Ing. Martin Dubský, Ph.D.
Email: dubsky@vukoz.cz
Telefon: 296 528 383
Mobil: 605 205 958
Odbor: Šlechtění a pěstební technologie
Pracoviště odboru: Průhonice

Projekty