Panel nástrojů pro slabozraké

Seznam druhů rychle rostoucích dřevin pro energetické a další využití z matečnice VÚKOZ,v.v.i. v Průhonicích (pro období XI/2014 – V/2024)

Matečnice topolů a vrb VÚKOZ, v.v.i. byly založeny z klonů a odrůd, které získaly nejlepší hodnocení z více než 500 genotypů při testováním pro energetické využití, které probíhalo a probíhá v rámci výzkumných projektů odd. fytoenergetiky (od roku 1995). Matečnice jsou pravidelně kontrolovány pro výskyt karanténních a významných chorob a škůdců pracovníky ÚKZÚZ a specialisty VÚKOZ,v.v.i. Standardním dodávaným sadebním materiálem jsou řízky (délka 20-22 cm, tloušťka 0,7-3 cm) a pruty (délka 1 a 2 m). Pro topol černý jsou také doporučovány řízkovance. Více je uvedeno v naší nabídce.

Energetické účely

Vrby a topoly k energetickému využití uvedené v našem seznamu jsou také v seznamech MŽP a MZe, které upravují využití RRD v České republice z hlediska podmínek ochrany přírody a dotačních titulů. K rozhodování o použití vhodných klonů a odrůd ve vašich podmínkách využijte podrobný popis, který je uveden u nejlepších klonů a odrůd (aktivní odkazy u čísla klonu/jména odrůdy) nebo se obraťte na pracovníky našeho poradenského centra ISOZE.

 
 
číslo klonu
dle seznamu MŽP
Topoly (Populus sp.) hlavní produkční klony a odrůdy
vědecký název
 jméno odrůdy
 
Topol Maximovičův a jeho kříženci
 
J-105, Max-4, P. nigra L. × P. maximowiczii Henry ‚Maxvier‘
P-494 P. maximowiczii Henry × P. × berolinensisK.Koch ‚Oxford‘
P-454 P. maximowiczii Henry × trichocarpa Torr. et A.Gray ‚Androscoggin‘
 
Topol chlupatoplodý a jeho kříženci
 
P-468 P. trichocarpa Torr. et A.Gray × P. koreana Rehder  
 
 
Topol Simonův a jeho kříženci
 
P-410** P. nigra L. × P.simonii Carrière  ‚Kaktu‘
 
Topol černý
 
P-VUKOZ-001 a další P. nigra L.  
  P. nigra L. * ‚Průhonice‘ *
číslo klonu
dle seznamu MŽP
Vrby (Salix sp.) hlavní produkční klony a odrůdy
vědecký název
  jméno odrůdy
 
Vrba bílá a její kříženci
 
S-469 S. alba L.  
S-117 S. alba L.  
S-639 S. alba L. ‚Stema‘
S-195 ** S. × rubens Schr. **  ‚Stvola‘
 
Vrba košíkářská
 
S-310 S. viminalis L.  
S-337** S. viminalis L.  ‚Vetla‘
 
Vrba jíva a její kříženci
 
S-206 S. × smithiana Willd.  
S-218 ** S. × smithiana Willd. **  ‚Rokyta‘
   
 
Vrba lýkovcová
 
S-588 S. daphnoides Vill.  

* Komerční využití P. nigra L. ‚Průhonice‘ je možné jen se souhlasem šlechtilele (VÚKOZ, v.v.i.) a podle uzavřené smlouvy za sjednaný poplatek.

** S-195, S-218, S-337, S-639 a P-410 jsou registrované odrůdy a proto jejich další množení a šíření je možné pouze se souhlasem VÚKOZ, v.v.i.

číslo klonu
dle seznamu MŽP
Druhy (klony a odrůdy) do opláštění *** výmladkových plantáží
vědecký název
  jméno odrůdy
 
Vrba lýkovcová
 
S-588 S. daphnoides Vill.  
S-077 S. daphoides Vill. ssp. pomeranica  
 
Vrba košíkářská
 
S-310 S. viminalis L.  
S-699 S. viminalis L.  
S-337 S. viminalis L.  
 
Vrba bílá
 
S-464 S. alba L.  
S-204 S. alba L.  
S-456 S. alba L.  

*** Orgány ochrany přírody mohou v některých případech požadovat při zakládání výmladkových plantáží u nás také vysazení izolačních pásů okolo
porostu a v případě rozlehlých plantáží rozčleňovacích pásů uvnitř zakládaného porostu RRD. Jejich funkcí je jednak přirozeným způsobem začlenit
porosty do okolní krajiny a současně působit jako retardační bariéra proti případnému šíření reprodukčních orgánů nepůvodních druhů nebo jiných
nevhodných prvků do okolí.

Ostatní využití

číslo klonu
dle seznamu MŽP
Sadovnické a krajinářské účely
vědecký název
  jméno odrůdy
 
Topol bílý
 
  P. alba L.  
 
Topol kanadský
 
  P. × canadensis Moench
 
Topol balzámový a jeho kříženci
 
  P. balsamifera L. II. × P. tremula L. cf. Balsamifera  
 
Vrba lýkovcová
 
  S. daphnoides Vill.  
  S. daphoides Vill. ssp. pomeranica  
 
Vrba bílá a její kříženci
 
  S. × basfordiana Scal.  
   
   

 

číslo klonu
dle seznamu MŽP
Vodní hospodářství – rekultivace břehů
vědecký název
  jméno odrůdy
 
Vrba košíkářská a její kříženci
 
  S. viminalis L.  
  S. × dasyclados Vimm.  
 
Vrba bílá
 
  S. alba L.  

 

číslo klonu
dle seznamu MŽP
Včelařské vrby
vědecký název
  jméno odrůdy
   
   
 
Vrba jíva a její kříženci
 
  S. caprea × wind  
   
  S. × smithiana Willd. **  
 
Vrba laponská
 
  S. lapponum L.  
 
 
 
     
   
   
 
Vrba lýkovcová
 
  S. daphnoides Vill.  
  S. daphoides Vill. ssp. pomeranica  
 
Vrba košíkářská
 
  S. viminalis L.  
 
Vrba bílá
 
  S. alba L.