Panel nástrojů pro slabozraké

Tabulka 1: Vývoj dotačních podpor pro zakládání a pěstování výmladkových plantáží RRD od roku 2000

2022: SAPS 3 213,91 Kč/ha, greening 1 767,75 Kč/ha  Zdroj: Přímé platby – Státní zemědělský intervenční fond (szif.cz)

2021: SAPS 3 332 Kč/ha, greening 1 833 Kč/ha 

Období
Program
Dotace na založení
Dotace na pěstování
Dostupné dotace
2020
SAPS+greening
(plošné platby na veškerou půdu v LPIS)
mladý zemědělec
PVP (přechodná vnitrostátní podpora)
 
SAPS 3 644 Kč/ha
greening 2 014 Kč/ha
1 822 Kč/ha
zemědělská půda ……… Kč/ha
2019
SAPS+greening
(plošné platby na veškerou půdu v LPIS)
mladý zemědělec
PVP (přechodná vnitrostátní podpora)
 
SAPS 3 394 Kč/ha
greening 1 884 Kč/ha
1 697 Kč/ha
zemědělská půda 129,86 Kč/ha
2018
SAPS+greening
(plošné platby na veškerou půdu v LPIS)
mladý zemědělec
PVP (přechodná vnitrostátní podpora)
 
SAPS 3 192 Kč/ha
greening 1 751 Kč/ha
798 Kč/ha
zemědělská půda 150 Kč/ha
2017
SAPS+greening
(plošné platby na veškerou půdu v LPIS)
mladý zemědělec
PVP (přechodná vnitrostátní podpora)
 
SAPS 3 377,73 Kč/ha
greening 1 853,35 Kč/ha
844,43 Kč/ha
zemědělská půda 159,25 Kč/ha
2016
SAPS+greening
(plošné platby na veškerou půdu v LPIS)
mladý zemědělec
PVP (přechodná vnitrostátní podpora)
 
SAPS 3 543 Kč/ha
greening 1 943 Kč/ha
885 Kč/ha
zemědělská půda 192,17 Kč/ha
2015
SAPS+greening
(plošné platby na veškerou půdu v evidenci LPIS)
mladý zemědělec
PVP (přechodná vnitrostátní podpora)
 
SAPS 3 514 Kč/ha
greening 1 928 Kč/ha
878 Kč/ha
zemědělská půda 178,32 Kč/ha
2007–2014
SAPS
(plošné platby na veškerou půdu v evidenci LPIS)
 
zatím bylo 2792–5997 Kč/ha/rok
2008–2013
Top-Up
(národní dorovnání plošných plateb)
 
zatím bylo 1341–1350 Kč/ha/rok
Ukončené a nedostupné dotace
2000–2003
NV 500/2000 a 505/2002
30 tis. Kč/ha
(3 Kč/řízek)
4 000 Kč/ha/rok
(na odplevelování 1 a 2 rok)
2004–2006
NV 308/2004 Sb. HRDP
60 tis. Kč/ha
 
2007–2013
Program rozvoje venkova
PRV (EAFRD) – OSA I
není dostupná
 
2007–2010
Uhlíkový kredit
 
zatím bylo 31,5–45 € /ha/rok

Legenda:

SAPS (Single Area Payment Scheme) – jednotná platba na plochu zemědělské půdy je základní a nejrozšířenější evropskou zemědělskou dotací. U SAPS není rozhodující, jaká kultura se na půdě pěstuje tzn., že zahrnuje jak energetické jednoleté plodiny tak i rychle rostoucí dřeviny (RRD). Podpora SAPS se dále vztahuje na travní porosty, vinice, chmelnice, ovocné sady a zelinářské zahrady.

Top-Up jsou národní doplňkové platby poskytované k SAPS. Pokud není žadateli přiznána dotace SAPS, nemá nárok ani na platbu Top-Up. Slouží jako dorovnání přímých plateb na 55 – 65% úroveň plateb v EU.

Uhlíkový kredit (dotace pro energeticképlodiny). Žádost o poskytnutí podpory pro pěstování energetických plodin bylo možné podat do roku 2010 na plodiny primárně určené k produkci energetických výrobků ((např. obilniny, olejniny, RRD, šťovík).