Panel nástrojů pro slabozraké

„Desatero“ úspěšného pěstování plantáže RRD
(„chytře ale zodpovědně“)

Rok 0

 1. Ujasnit si plán na využití dřeva z RRD (samozásobení, energie, technické a průmyslové zpracování)
 2. Vybrat vhodný pozemek a zhodnotit jeho půdně-klimatické podmínky (např. nechat posoudit na odboru fytoenergetiky a biodiverzity VÚKOZ, v. v. i.)
  weger@vukoz.cz, jana.jobbikova@vukoz.cz
 3. Provést výběr vhodného druhu RRD (klonu/odrůdy topolu/vrby) dle plánu využití a vhodnosti pozemku
 4. Nezapomenout na administrativu: povolení odboru ochrany a přírody a oznámení odboru ochrany půdy
 5. Zajistit kvalitní přípravu pozemku (zejm. odplevelení a orba dle stavu pozemku a půdy !!!)

Rok 1

 1. Vysadit kvalitní řízky od certifikovaného dodavatele do vyměřených řádků podle vaší sklízecí
  a údržbové mechanizace
 2. Odplevelovat 2x až 3x v prvním roce (IV-VII) dle množství a složení plevelů !!!

Roky 2 – 25

 1. Odpočinek, procházky v plantáži a čekání na úrodu (v letech mezi sklizněmi, v prvním roce, pokud dosáhly dřeviny výšky aspoň 1,5 m) J
 2. Opakované sklizně (obvykle ve třetím až šestém roce) dle plánovaného produktu a stavu porostu vlastními silami nebo smluvně (řezačka atd.)
 3. Zrušení porostu a příprava pozemku na další využití

Jan Weger a kol. II/2023