Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

C E N T R U M    R O Z V O J E   R Y C H L E    R O S T O U C Í C H    D Ř E V I N

Centrum rozvoje RRD je provozováno pracovníky oddělení fytoenergetiky VÚKOZ, v.v.i. a navazuje na Informační středisko obnovitelných zdrojů energie Seminář RRD    (ISOZE), které zahájilo svoji činnost v roce 1996.

Odd. fytoenergetiky se zabývá výzkumem záměrné produkce biomasy zejména rychle rostoucími dřevinami (RRD). Pro pěstitele i státní správu zajišťujeme celou řadu služeb a prodej sadebního materiálu pro zájemce o pěstování RRD.

Aktuality 2021:

Na základě dlouhodobého testování širokého genofondu autochtonních druhů vrb, který započal na našem pracovišti v 90. letech, byla registrována nová odrůda, kterou jsme podle jejího vzpřímeného růstu kmenů i habitu pojmenovali staroslovanským označením 'Stvola'. Ostatní průhonické odrůdy viz odkaz.

Aktuality 2020:

 • Odkazy na související videa:
 1. Agrolesnictví
 2. Michovky
 • 9.9.2020 se koná Polní den na Dendrologické zahradě (trvalkové záhony aj.) a na výzkumné stanici na Michovkách (agrolesnické systémy, výmladkové plantáže RRD, ukázka náletu dronu aj.) Přihlášky posílejte na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • V časopise Energie 21 byly publikovány dva osvětové články o agrolesnictví a využití dřevin včetně RRD. Naleznete je v odkazech níže.
 1. Energie 21 3/2020 (1. část), Energie 21 3/2020 (2. část)
 2. Energie 21 4/2020
 • Do našeho týmu oddělení fytoenergetiky hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici "výzkumný pracovník". Pozice je vhodná i pro absolventy. Podrobnosti viz přiložený inzerát.

Aktuality 2019:

Aktuality 2018:

Aktuality 2017:

 • "Chýše pro Štěpána" - na fotografiích můžete sledovat růst a vývoj nádherné živé stavby z prutů vrb Rokyta (S-218) a Stvola (S-195) v průběhu roku 2017.

! Změny zákona o ZPF a jejich dopady na RRD !


 •  V červnu 2017 byla založena TOPOLÁŘSKÁ KOMISE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s., která je základem pro mezinárodní spolupráci v oboru a pro účast České republiky v Mezinárodní topolářské komisi FAO (International Poplar Commission).

Odkaz na stránky Českého spolku pro agrolesnictví (záměrné pěstování dřevin v kombinaci s rostlinnou a/nebo živočišnou výrobou)

Prodej sadby topolů a vrb pro energetické (i jiné) využití
Aktuální seznam topolů a vrb k prodeji
Co je to "japonský topol" aneb o japonských topolech "až z Aljašky"
Televizní pořady o japonských topolech

Kontakty:


Adresa: VÚKOZ, v.v.i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, Homepage: www.vukoz.cz
Tel.: 296 528 327, -267, 270, Fax: 267 750 440,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poděkování:


Autory textů na stránkách ISOZE jsou výhradně pracovníci odd. fytoenergetiky. Stránky i prezentované výsledky výzkumu vznikly díky podpoře z výzkumného záměru VÚKOZ,v.v.i. - č. MZP000027073 - VII nebo dalších výzkumných projektů odd. fytoenergetiky.

 • Agrolesnictví    Michovky


Copyright © 2014 - 2021 VÚKOZ, v.v.i., odbor fytoenergetiky