Panel nástrojů pro slabozraké

Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev

Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev KÓD PROJEKTU: SS05010191 Základní data projektu Rok zahájení: 2022Rok ukončení:...

Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand)

Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) KÓD PROJEKTU: SS02030018 Základní data projektu Rok zahájení: 2021Rok ukončení: 2026Odpovědný řešitel VÚKOZ: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.Poskytovatel: Technologická agentura ČRProgram: Program aplikovaného výzkumu,...